Nevěsta a ženich, Viktoria a filip na ukrajinsko Českué svatbě na modré stodole, horoměřice, praha

svatební obřad

Některý pár ví hned, že svatební obřad bude církevní, druhý pro změnu zvolí symbolický a ten třetí se rozhodne pro svatbu na matrice. A některé páry netuší a neví, jaké jsou možnosti. V článku proto najdete informace k civilnímu, církevnímu i symbolickému obřadu a přehled církví.

civilní obřad

Civilní obřad nemusí hned znamenat svatbu na radnici, zámku či oddací městské síni. Dá se předem domluvit na jiném místě, ale musíš počítat s tím, že se budeš muset přizpůsobit, a to především časově. 80% procent vypsaných termínů je totiž v dopoledních či brzkých odpoledních hodinách v pátek a v sobotu. Obřad je rychlý, jednoduchý a standardizovaný, povětšinou s univerzální řečí. Ale vždy záleží na konkrétním oddávajícím - několikrát jsem zažila proslov starosty, který byl psaný na míru a se spoustou emocí.

obřad civilní vedený matrikou, v penzionu na vysočině - penzion pod drátníkem.

Průběh obřadu

Jak postupovat

Před začátkem obřadu předáš matrikářce občanky (snoubenců a svědků) a prstýnky (pokud si je nechceš nést sám). Svatební hosté se usadí a přichází ženich se svou maminkou, poté maminka nevěsty s otcem ženicha, svědci, družičky a nakonec nevěsta se svým otcem. U oltáře zůstanou stát snoubenci a svědci, po stranách případně družičky.Oddávající řekne svatební řeč a vyzve k slibu a výměně prstenů. Následují podpisy do Protokolu o uzavření manželství a obřad končí přípitkem.

Každá obec má ohledně rezervace termínů svá vlastní pravidla, proto na vybranou matriku zavolej a informuj se o podrobnostech - každopádně většina matrik oddává pouze v pátek a v sobotu. Sňatek můžete uzavřít kdekoli v ČR i mimo místo trvalého bydliště. Budete potřebovat: vyplněný dotazník k uzavření manželství, rodné listy obou snoubenců a doklad o státním občanství. Pokud ses již rozváděl, tak také doklad o zániku předešlého manželství. Za obřad je také třeba zaplatit správní poplatek.

Církevní obřad

Církví existuje celá řada a každá má svá pravidla. Některé církve umožňují, že obřady mohou absolvovat i nepokřtění, nevěřící snoubenci. Svatba nemusí být v kostele, ale spousta farářů dojede kamkoliv si budeš přát a je s nimi jednodušší domluva i ohledně výběru termínu a času.

římskokatolický obřad v kostele v Jedlí Natálky a Martina.

Jak postupovat?

Pro duchovní obřad budeš potřebovat na církvi odevzdat Potvrzení o křtu snoubenců (výpis nesmí být starší než 3 měsíce - vydává farní úřad v místě křtu), Potvrzení o absolvování přípravy na manželství, Kopii rodných listů a občanských průkazů. Dále také údaje o svědcích, osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (ne starší jak 6 měsíců), zápis žádosti o církevní sňatek. Také musíš jít na matriku, kde dáš vyplněný dotazník k uzavření manželství, rodné listy obou snoubenců a doklad o státním občanství.

Římskokatolická církev

U římskokatolické církve platí, že jeden z vás musí být křtěným katolíkem. Jste-li křtění oba, bude to snazší, pokud ale jen jeden, budete muset požádat biskupství o dispens. Další podmínkou je, že nemůžeš mít za sebou neúspěšné manželství a musíš absolvovat přípravu do manželství. Přípravou tě nemusí provést oddávající kněz, může to být i někdo jiný.

Oblíbení oddávající: Marek Orko Vácha, Josef Suchár, Oldřich Kolář

Svatba trvá i se mší zhruba 90 minut, je však možná i zkrácená verze bez mše. Kněz tě přivítá před vchodem do kostela a poté společně vstupujete dovnitř (případně je možné, že ženich čeká před oltářem a nevěsta přichází poslední). Pokud je obřad během mše svaté, pak po něm následuje úkon kajícnosti, v průběhu něhož se se snoubencem v duchu zpovídáte ze svých hříchů a prosíte Boha o odpuštění. Kněz poté čte evangelium, má proslov a taktéž předčítá z Písma svatého. Poté přichází udělení svátosti manželství, kdy musíš knězi odpovědět na tři otázky týkající se slibů věrnosti. Poté si položíš se svou drahou polovičkou ruce na sebe a kněz vám je omotá štolou. Jako další přijde na řadu složení manželského slibu, svěcení prstenů a jejich vzájemná výměna, polibek. Poté církevní obřad pokračuje modlitbami a požehnáním. Podepíšeš Protokol o uzavření manželství a odcházíš.

Průběh obřadu

duchovní obřad církve apoštolské, oddávající Řehák, zámek Bernard.

Apoštolská církev

Apoštolská církev oddává i nevěřící, nepokřtěné snoubence. Navíc nemusíš být jejím členem Obřad se může odehrát kdekoliv a kdykoliv. Není podstatné, zda se člověk formálně či skutečně hlásí k nějaké církvi nebo vyznání. Podstatnější je, zda si skutečně přeješ být oddán sňatkem, ve kterém je přímo vyjádřeno, že se odehrává před lidmi i před Bohem.Církev nemá pro své duchovní předepsané roucho, na svatbu tedy pravděpodobně oddávající přijde v obleku.

Průběh obřadu

Před svatbou se bude chtít apoštolský kněží, kterého si vybereš, alespoň jednou setkat. Je to proto, abyste se poznali a svatební obřad pak byl přímo o tobě a pro tebe. Obřad samotný pak trvá cca 40 minut. Mluví se o Bohu, nebo se čte úryvek z Bible o manželství. Manželský slib je také zakončen krátkou modlitbou za požehnání novomanželům.

Oblíbení oddávající: Pavel Knob, Tomáš Řehák

Církev československá husitská

Oblíbené jsou svatební obřady husitské církve. Podmínkou je, že alespoň jeden ze snoubenců ovšem musí být členem. Můžeš být i rozvedený, ale před svatbou musíš učinit pokání. Před obřadem absolvuješ duchovní přípravu, která bývá velmi lidská, příjemná a zaměřená na šťastný společný život. Duchovní tě pozná a svatební obřad pak bude opravdu o vás jako páru. Svatba může proběhnout v evangelickém kostele i jiném vhodném místě.

Průběh obřadu

Podstatným prvkem svátosti je vzájemný manželský slib spolu s prosbou o Boží požehnání novomanželům. K manželskému slibu patří tzv. stvrzení svátosti, které je vyjádřeno tím, že ti duchovní ováže ruce štolou. Poté si vyměníš s partnerem prsteny a napijete se společně z jednoho kalicha. Prosba kněze o Boží požehnání novomanželům vlastní svátostný úkon uzavírá.

Náboženská společnost českých unitářů

Duchovní unitářů vykonává svatební obřad v souladu s principy svobodné víry a svobodného rozhodnutí. To znamená, že nepožaduje, abys sdílel náboženské vyznání. Mimo jiné také podporují manželství pro všechny. Filosofie je mnohem otevřenější a uvolněnější a v podstatě vytvoří svatební obřad přímo na míru, s důrazem na to, kdo jsi. Nemusíš chodit ani na přípravy do manželství, ale je super, když svého oddávajího předem poznáš.

Průběh obřadu

Obřad si můžeš poskládat jakkoli chceš a k pár povinným věcem (které jsou nutné, aby bylo vše legální a platné), si vybrat tradice, které jsou ti blízké a nebo naopak třeba vůbec nic tradičního nemít.

Oblíbení oddávající: Petr Samojský, Luděk Pivoňka

symbolický obřad

Pokud se ti líbí představa osobité svatby bez pravidel a nevadí ti, že budeš muset ještě před svatebním dnem, zajít na úřad všechno podepsat, tak hurá do toho. Matriky mají pro tyto "úřední věci" vymezené termíny a svatebčanům o tomhle rozhodnutí ani nemusíš předem říkat a může to být koneckonců i tvé tajemství.

Podoba a délka symbolického svatebního obřadu poté naprosto záleží na tvých představách a přáních. Můžeš si napsat vlastní řeč a slib, splnit během obřadu nějaký úkol (třeba nechat kolovat prstýnky mezi svatebními hosty, aby je ve svých dlaních zahřáli a tak požehnali vašemu svazku).

error: Kopírování zakázáno.